Medical equipment

urzadzenia-medyczne

Potrzebujesz urządzenia, oprogramowanie, współpracujemy z wieloma firmami na całym świecie, dlatego znajdziemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie!

Stacje lekarskie

 • Monitory medyczne renomowanych producentów
 • Oprogramowanie medyczne dopasowane do rodzaju badań
 • Oprogramowanie RIS które obsługuje rozliczenia z NFZ i w pełni współpracuje z oprogramowaniem medycznym

Radiografia cyfrowa pośrednia (CR)

 • Pierwszy krok do świata cyfrowego z wykorzystaniem analogowych aparatów RTG
 • Niskie koszty zakupy, szybka stopa zwrotu, kompletne rozwiązanie

Radiografia cyfrowa bezpośrednia (DR)

 • Najwyższa jakość obrazu
 • Mniejsze dawki promieniowania
 • Skalowalność i dopasowanie do rzeczywistych potrzeb placówki
 • Możliwość wykorzystania detektorów przy wielu aparatach (również mobilnych)
 • Cena = jakość – różne rozwiązania w zależności od portfelu klienta

Wszelkie urządzenie znajdujące się w pracownia diagnostyki obrazowej:

 • Aparat rentgenowski
 • Tomograf komputerowy
 • Rezonans Magnetyczny
 • Mammograf
 • USG
 • inne

Kompleksowa obsługa realizacji od budowy i adaptacji pomieszczeń, dostawy urządzeń po pozwolenia i zgody formalne.

Ciekawym przykładem specyficznych rozwiązań, oferowanych przez firmę jest system PAS.

Pain Assessment System   (System Oceny Bólu)

System służący do oceny bólu na terenie placówki medycznej. Jest to urządzenie stworzone z myślą o służbie zdrowia i o tych, którzy mają na uwadze ból odczuwalny przez pacjentów.

Głównym celem pomiarów jest ustalenie stopnia nasilenia bólu w różnych punktach czasowych oraz większa skuteczności stosowanego leczenia przeciwbólowego. Poprzez regularną weryfikację poziomu bólu, mamy pełniejszą wiedzę na temat pacjenta i jego powrotu do zdrowia.

Dzięki wykorzystaniu systemu PAS, informacje o bólu wszystkich pacjentów, dostępne są dla wszystkich, którzy opiekują się danym pacjentem. System umożliwia pracę na danych statystycznych, generowanie wykresów bólu oraz porównywanie kilku trendów równolegle.

PAS pozwala na unowocześnienie i automatyzacje procedur szpitalnych. Poprawia organizację pracy pielęgniarek i pozwala na automatyczną digitalizację danych. Stanowi bardzo istotny krok ewolucyjny w sposobie kontroli poziomu bólu w szpitalach.

BROSZURA PAS DO POBRANIA

pas

TOP